Замимаи 12

Ба қарори Ҳукумати

Ҷумҳурии Тоҷикистон

аз 2 ноябри соли 2007, № 546

 

Меъёрҳои пардохт барои амалҳои марбут ба ҳифзи ҳуқуқии объектҳои моликияти саноатӣ

(бо сомонӣ)

Номгӯи амалҳо Меъёрҳои пардохт барои соли 2022 Меъёрҳои пардохт барои соли 2023
1. Пешниҳоди ариза барои додани патент ба ихтироъ:    
– барои як ихтироъ 373,41 384,39
– барои гурӯҳи ихтироот 373,41 384,39
– иловатан барои ҳар як ихтирои беш аз як 140,04 144,16
2. Пешниҳоди     ариза     барои     додани нахустпатент ба ихтироъ:    
– барои як ихтироъ 80,39 82,76
– барои гурӯҳи ихтироот 80,39 82,76
– иловатан барои ҳар як ихтирои беш аз як 32,17 33,12
3. Пешниходи ариза барои додани патент ба намунаи саноатӣ: 0,00 0,00
– барои намунаи саноатие, ки на бештар аз се вариантро дар бар мегирад 321,62 331,08
– иловатан барои ҳар як варианти минбаъда 112,58 115,89
4. Пешниҳоди ариза барои бақайдгирии тамғаи молӣ ва тамғаи хизматрасонӣ (минбаъд – тамғаи молӣ):    
– барои як синфи ТБМХ 326,73 336,34
– барои як синфи ТБМХ-и тамғаи молии коллективӣ 326,73 336,34
– иловатан барои ҳар як синфи ТБМХ, агар бештар аз як синф арз карда шавад 160,84 165,57
Эзоҳ: ТБМХ – таснифи байналмилалии молҳо ва хизматҳо, ки барои бақайдгирии тамғаҳои молӣ истифода бурда мешавад    
5. Пешниҳоди ариза барои бақайдгирӣ ва додани ҳуқуқи истифодаи номи махалли истеҳсоли мол, ариза барои додани ҳуқуқи истифодаи номи ба қайд гирифташудаи маҳалли истеҳсоли мол, ариза дар бораи бақайдгирии топологияи микросхемаи интегралӣ 323,55 337,44
6. Бақайдгирии ихтироъ, намунаи саноатӣ ва додани:    
– патент ба ихтироъ 789,18 812,39
– нахустпатент ба ихтироъ 247,91 255,20
– патент ба намунаи саноатӣ 1633,61 1681,64
7. Бақайдгирии тамғаи молӣ ва додани шаҳодатнома ба он 1842,80 1921,89
8. Бақайдгирии тамғаи молии маъруф ва додани шаҳодатнома ба он 1842,80 1921,89
9. Бақайдгирии тамғаи молии коллективӣ ва додани шаҳодатнома ба он 1842,80 1921,89
10. Бақайдгирӣ  ва додани шаҳодатномаи ҳуқуки истифодаи номи маҳалли истеҳсоли мол, шаҳодатномаи топологияи микросхемаи интегралӣ 1842,80 1921,89
11. Ворид намудани тағйирот ба Феҳристи давлатӣ ва шаҳодатномаи тамғаи молӣ 685,16 705,30
12. Нигаҳдории эътиборнокии патент ба ихтироъ барои  соли  пурраи  амали патент дар солҳои:    
– якум, дуюм 482,05 496,22
– сеюм, чорум 523,37 538,75
– панҷум, шашум 661,10 680,53
– ҳафтум, ҳаштум 757,51 779,78
– нӯҳум, даҳум 1032,96 1063,33
– ёздаҳум, дувоздаҳум 1867,00 1921,89
– сездаҳум, чордаҳум 2333,74 2402,35
– понздаҳум, шонздаҳум 3267,23 3363,29
– ҳабдахум, хаждаҳум 3267,23 3363,29
– нуздаҳум, бистум 3733,97 3843,74
13. Нигаҳдории эътиборнокии нахустпатент ба ихтироъ, барои    соли пурраи амали нахустпатент дар солҳои:    
– якум, дуюм 32,17 33,12
– сеюм, чорум 80,39 80,76
– панҷум, шашум 77,32 79,59
– ҳафтум, ҳаштум 96,51 99,34
– нӯҳум, даҳум 96,51 99,34
14. Нигаҳдории эътиборнокии патент ба намунаи саноатӣ (пардохт аз сеюми амали он, аз санаи пешниҳоди ариза барои намунаи саноатӣ ба Идораи патентӣ cap карда,   ситонида   мешавад)  барои соли пурраи амали патент ба намунаи саноатӣ дар солхои:    
– сеюм, чорум 482,45 496,63
– панҷум, шашум 643,26 662,17
– ҳафтум, ҳаштум 793,47 816,79
– нӯҳум, даҳум 1166,85 1201,15
– ёздаҳум, дувоздаҳум 1166,85 1201,15
– сездаҳум, чордаҳум 1586,91 1633,56
– понздаҳум 1586,91 1633,56
15. Дароз кардани мӯхлати амали патент ба намунаи  саноатӣ,   бакайдгирии тамғаи молӣ, мӯхлати амали шаҳодатномаи ҳуқуқи истифодаи номи маҳалли истеҳсоли мол 3967,33 4083,97
16 Дароз кардани мӯҳлати амали бақайдгирии тамғаи  молии коллективӣ 6301,04 6486,29
17. Дароз кардани мӯхдати пешниҳоди чавоб ба талабномаи санҷиш аз рӯи ариза ба ихтироъ, намунаи саноатӣ, барои ҳар як моҳи дарозкунӣ:    
– то шаш моҳи пас аз гузаштани мӯҳлати муқарраршуда 73,00 75,14
– аз 6 то 12 моҳ 112,94 116,26
– зиёда аз 12 мох 183,17 188,56
18. Дароз кардани мӯҳлати пешниходи чавоб ба талабномаи санҷиш аз рӯи ариза ба тамғаи молӣ, барои ҳар як моҳи дарозкунӣ:    
– то шаш моҳи пас аз гузаштани мӯхлати муқарраршуда 131,45 135,31
– аз 6 то 12 моҳ 373,42 384,40
– зиёда аз 12 мох, 933,51 960,95
19. Дароз кардани мӯхлати пешниҳоди ҷавоб 6а талабномаи санчиш аз рӯи ариза ба номи маҳалли истеҳсоли мол ва топологияи микросхемаи интегралӣ, барои хар як моҳи дарозкунӣ 171,17 176,20
20. Баркароркунии амали патент, ки бинобар  дар  мӯҳлати  муқарраршуда насупурдани пардохти ҳатмӣ барои нигох доштани эътибори патент қатъ гарднда буд, барои ҳар як соли насупурдани пардохт дар солҳои:    
– сеюм, чорум 337,43 347,35
– панҷум, шашум 676,25 696,13
– ҳафтум, ҳаштум 789,18 812,39
– нӯҳум, даҳум 1126,62 1159,74
– ёздаҳум, дувоздаҳум 1802,86 1855,87
– сездаҳум, чордаҳум 2253,23 2319,48
– понздаҳум, шонздаҳум 3042,42 3131,86
– ҳабдахум, хаждаҳум 3049,30 3138,95
– нуздаҳум, бистум 3830,22 3942,83
21. Барқароркунии   амали  нахустпатент ба ихтироъ, ки бинобар дар мухлати муқарраршуда насупурдани пардохти ҳатмӣ барои нигоҳ доштани эътибори нахустпатент  қать   гардида буд, барои ҳар як соли насупурдани пардохт дар солҳои:    
– якум, дуюм 38,56 39,40
– сеюм, чорум 77,13 79,40
– панҷум, шашум 117,07 120,51
– ҳафтум, ҳаштум 123,96 127,60
– нӯҳум, даҳум 132,22 136,11
22. Барқароркунии амали патент ба намунаи саноатӣ, ки бинобар дар муҳлати муқарраршуда насупурдани пардохти ҳатмӣ барои нигоҳ доштани эътибори патент қатъ гардида буд, барои ҳар як соли насупурдани пардохт дар солҳои:    
– сеюм, чорум 746,83 768,79
– панҷум, шашум 1260,20 1297,25
– ҳафтум, ҳаштум 1586,91 1633,56
– нӯҳум, даҳум 2333,74 2402,35
– ёздаҳум, дувоздаҳум 2333,74 2402,35
– сездаҳум, чордаҳум 3267,27 3363,33
– понздаҳум 3267,29 3363,34
23. Барқароркунии мӯҳлати муқарраршуда барои амалҳои зерин, ки онҳоро аризадеҳ гузаронидааст (пардохт барои ҳар як моҳи гузаронидашуда ситонида мешавад):    
 – пешниҳоди ҳуҷҷатҳои ислоҳшуда ё намерасида аз рӯи талабнома дар рафти санҷиши расмии ариза ба ихтироъ, намунаи саноатӣ 137,73 141,78
– пешниходи ҷавоб ба талабнома оид ба вайрон шудани шарти ягонагии ихтироъ 137,73 137,73
пешниҳоди ҳуҷҷатҳои иловагӣ аз рӯи талабнома дар рафти санҷиши моҳиятии ариза ба ихтироъ, намунаи саноатӣ 137,73 137,73
– талабнома оид ба пешниҳоди маводе, ки ба ариза ба ихтироъ, намунаи саноатӣ муқобил гузошта шудааст 137,73 141,78
 – пешниҳоди эътирознома ба Шӯрои шикоятӣ оид ба қарор дар бораи надодани ҳучҷати муҳофизатӣ аз рӯи натиҷаҳои санҷиши расмии ариза ба ихтироъ, намунаи саноатӣ 1586,91 1633,56
– пешниходи эътирознома ба Шӯрои шикоятӣ оид ба қарор дар бораи надодани ҳуҷҷати муҳофизатӣ аз рӯи натиҷаҳои санҷиши пешакӣ ва санҷиши моҳиятии ариза ба ихтироъ, намунаи саноатӣ 1586,91 1633,56
– бароқароркунии мўҳлатҳои муқарраршуда, ки онҳоро аризадеҳ  вобаста ба ариза ба номи маҳалли истеҳсоли мол ва топологияи микросхемаҳои интегралӣ гузаронидааст 1489,93 1533,73
– пешниҳоди мўҳлати шашмоҳа барои дароз кардани мўҳлатҳои гузаронидашуда эътибор доштани патент ба намунаи саноатӣ, бақайдгирии тамағаи молӣ ва шаҳодатномаи номи маҳалли истеҳсоли мол 1489,93 1533,73
24. Барқароркунии муҳлати муқарраршуда барои амалҳои зерин, ки онхоро аризадеҳ гузаронидааст (пардохт барои ҳар як моҳи гузаронидашуда ситонида мешавад):    
– пешниҳоди маводи иловагӣ аз рӯи талабнома дар рафти санчиши расмии ариза ба тамғаи молӣ 1586,91 1586,91
– пешниходи маводи иловагӣ аз рӯи талабнома дар рафти санҷиши нишонаи арзшуда 1586,91 1586,91
– талабнома дар бораи пешниходи нусхаҳои маводе, ки дар қарор аз рӯи санчиши нишонаи арзшуда оварда шудааст 1586,91 1586,91
– пешниҳоди дархост оид ба гузаронидани санчиши такрории нишонаи арзшуда 1586,91 1586,91
– пешниҳоди эътирознома ба Шӯрои шикоятӣ оид ба қарор дар бораи ба баррасӣ қабул нагардидани ариза ба тамғаи молӣ, ки дар натиҷаи санҷиши расмӣ бароварда шудааст 1586,91 1586,91
– пешниҳоди эътирознома ба Шӯрои шикоятӣ оид ба қароре, ки дар натиҷаи санҷиши нишонаи арзшуда қабул гардидааст 1586,91 1633,56