Замимаи 12

Ба қарори Ҳукумати

Ҷумҳурии Тоҷикистон

аз 2 ноябри соли 2007, № 546

 

Меъёрҳои пардохт барои амалҳои марбут ба ҳифзи ҳуқуқии объектҳои моликияти саноатӣ

(бо сомонӣ)

Номгӯи амалҳо Меъёрҳои пардохт барои соли 2023 Меъёрҳои пардохт барои соли 2024
1. Пешниҳоди ариза барои додани патент ба ихтироъ:    
– барои як ихтироъ 384,39 394,61
– барои гурӯҳи ихтироот 384,39 394,61
– иловатан барои ҳар як ихтирои беш аз як 144,16 147,99
2. Пешниҳоди     ариза     барои     додани нахустпатент ба ихтироъ:    
– барои як ихтироъ 82,76 84,96
– барои гурӯҳи ихтироот 82,76 84,96
– иловатан барои ҳар як ихтирои беш аз як 33,12 34,00
3. Пешниходи ариза барои додани патент ба намунаи саноатӣ:
– барои намунаи саноатие, ки на бештар аз се вариантро дар бар мегирад 331,08 339,89
– иловатан барои ҳар як варианти минбаъда 115,89 118,97
4. Пешниҳоди ариза барои бақайдгирии тамғаи молӣ ва тамғаи хизматрасонӣ (минбаъд – тамғаи молӣ):    
– барои як синфи ТБМХ 336,34 345,29
– барои як синфи ТБМХ-и тамғаи молии коллективӣ 336,34 345,29
– иловатан барои ҳар як синфи ТБМХ, агар бештар аз як синф арз карда шавад 165,57 169,97
Эзоҳ: ТБМХ – таснифи байналмилалии молҳо ва хизматҳо, ки барои бақайдгирии тамғаҳои молӣ истифода бурда мешавад    
5. Пешниҳоди ариза барои бақайдгирй ва додани ҳуқуқи истифодаи номи ҷои пайдоиши мол, ариза барои додани ҳуқуқи истифодаи номи ба қайд гирифташудаи ҷои пайдоши мол, ариза дар бораи бақайдгирии топологияи микросхемаи интегралӣ 337,44 346,42
6. Бақайдгирии ихтироъ, намунаи саноатӣ ва додани ҳуҷҷати муҳофизатӣ дар давоми ду моҳ аз санаи гирифтани қарор ё дар давоми се моҳ аз санаи ба анҷом расидани муҳлати мазкур:    
– патент ба ихтироъ дар давоми ду моҳ 800,00 821,28
– нахустпатент ба ихтироъ дар давоми ду моҳ 200,00 205,32
– патент ба намунаи саноатӣ дар давоми ду моҳ 800,00 821,28
– патент ба ихтироъ дар давоми се моҳ 400,00 410,64
– нахустпатент ба ихтироъ дар давоми се моҳ 100,00 102,66
– патент ба намунаи саноатӣ дар давоми се моҳ 400,00 410,64
7. Бақайдгирии тамғаи молӣ ва додани шаҳодатнома ба он 1921,89 1973,02
8. Бақайдгирии тамғаи молии маъруф ва додани шаҳодатнома ба он 1921,89 1973,02
9. Бақайдгирии тамғаи молии коллективӣ ва додани шаҳодатнома ба он 1921,89 1973,02
10. Бақайдгирӣ ва додани шаходатномаи ҳуқуки истифодаи номи ҷойи пайдоиши мол, шаҳодатномаи топологияи микросхемаи интегралй 1921,89 1973,02
11. Ворид намудани тағйирот ба Феҳристи давлатӣ ва шаҳодатномаи тамғаи молӣ 705,30 724,06
12. Нигахдории эътиборнокии патент ба ихтироъ (пардохт аз соли якуми амали он, аз санаи пешниҳоди ариза ба Идораи патента cap карда, ситонида мешавад) барои соли пурраи амали патент дар солҳои:    
– якум, дуюм 496,22 509,42
– сеюм, чорум 538,75 553,09
– панҷум, шашум 680,53 698,63
– ҳафтум, ҳаштум 779,78 800,52
– нӯҳум, даҳум 1063,33 1091,61
– ёздаҳум, дувоздаҳум 1921,89 1973,02
– сездаҳум, чордаҳум 2402,35 2466,25
– понздаҳум, шонздаҳум 3363,29 3452,75
– ҳабдахум, хаждаҳум 3363,29 3452,75
– нуздаҳум, бистум 3843,74 3945,99
– бисту якум, бисту дуюм 3100,00 3182,46
– бисту сеюм, бисту чорум 3300,00 3387,78
– бисту панҷум 3500,00 3593,10
13. Нигаҳдории эътиборнокии нахустпатент ба ихтироъ, барои    соли пурраи амали нахустпатент дар солҳои:    
– якум, дуюм 33,12 34,00
– сеюм, чорум 80,76 84,96
– панҷум, шашум 79,59 71,71
– ҳафтум, ҳаштум 99,34 101,99
– нӯҳум, даҳум 99,34 101,99
– ёздаҳум, дувоздаҳум 90,00 92,39
– сенздаҳум, чордаҳум 110,00 112,93
– понздаҳум 130,00 133,46
14. Нигахдории эътиборнокии патент ба намунаи саноатӣ (пардохт аз соли якуми амали он, аз санаи пешниҳоди ариза барои намунаи саноатӣ ба Идораи _патентӣ cap карда, ситонида мешавад) барои соли пурраи амали патент ба намунаи саноатӣ дар солҳои:    
  – якум, дуюм 250,00 256,65
– сеюм, чорум 496,63 509,84
– панҷум, шашум 662,17 679,79
– ҳафтум, ҳаштум 816,79 838,52
– нӯҳум, даҳум 1201,15 1233,10
– ёздаҳум, дувоздаҳум 1201,15 1233,10
– сездаҳум, чордаҳум 1633,56 1677,01
– понздаҳум 1633,56 1677,01
15. Нигоҳдории эътиборноки патент ба намунаи саноатӣ барои амали патент ба намунаи саноатӣ дар давраҳои минбаъда
  – панҷсолаи якум 500,00 513,30
  – панҷсолаи дуюм 1000,00 1026,60
  – панҷсолаи сеюм 1500,00 1539,90
16 Дароз кардани мӯҳлати амали шаҳодатномаҳо
  – барои тамғаи молӣ 3000,00 3079,80
  – барои ҳуқуқи истифодаи номи ҷойи пайдоиши мол 3000,00 3079,80
  – барои тамғаи молии коллективӣ   3700,00 3798,42
17. Дароз кардани мӯхдати пешниҳоди чавоб ба дархости санҷиш аз рӯи ариза ба ихтироъ, намунаи саноатӣ, барои ҳар як моҳи дарозкунӣ:    
– то шаш моҳи пас аз гузаштани мӯҳлати муқарраршуда 75,14 77,14
– аз 6 то 12 моҳ 116,26 119,35
– зиёда аз 12 моҳ 188,56 193,58
18. Дароз кардани мӯҳлат (барои ҳар як моҳ):    
– барои пешниҳоди ҷавоб ба дархости экспертиза аз рӯйи ариза ба тамғаи молӣ то шаш моҳ пас аз гузаштани мӯхлати муқарраршуда 100,00 102,66
– аз 6 то 12 моҳ 200,00 205,32
– зиёда аз 12 мох, 500,00 513,30
– барои бақайдгирии тамғаи молӣ дар феҳисти давлатӣ 200,00 205,32
19. Дароз кардани мӯхдати пешниҳоди ҷавоб ба дархости экспертиза аз рӯи ариза ба номи ҷойи пайдоиши мол ва топологияи микросхемаи интегралӣ, барои хар як моҳи дарозкунӣ 176,20 180,89
20. Баркароркунии амали патент ба ихтироъ, ки бинобар дар мӯҳлати муқарраршуда насупурдани пардохти ҳатми барои нигоҳ доштани эътибори патент қатъ гардида буд, барои ҳар як соли насупурдани пардохт дар солҳои:    
– якум, дуюм 250,00 256,65 
– сеюм, чорум 300,00 307,98
– панҷум, шашум 600,00 615,96
– ҳафтум, ҳаштум 700,00 718,62
– нӯҳум, даҳум 1000,00 1026,60
– ёздаҳум, дувоздаҳум 1500,00 1539,90
– сездаҳум, чордаҳум 1900,00 195054
– понздаҳум, шонздаҳум 2500,00 2566,50
– ҳабдахум, хаждаҳум 2700,00 2771,82
– нуздаҳум, бистум 3000,00 3079,80
– бисту якум, бисту дуюм  3100,00 3182,46
– бисту сеюм, бисту чорум 3300,00 3387,78
– бисту панҷум 3500,00 3593,10
21. Барқароркунии   амали  нахустпатент ба ихтироъ, ки бинобар дар мухлати муқарраршуда насупурдани пардохти ҳатмӣ барои нигоҳ доштани эътибори нахустпатент  қать   гардида буд, барои ҳар як соли насупурдани пардохт дар солҳои:    
– якум, дуюм 39,40 40,75
– сеюм, чорум 79,40 81,51
– панҷум, шашум 120,51 123,72
– ҳафтум, ҳаштум 127,60 130,99
– нӯҳум, даҳум 136,11 139,73
– ёздаҳум, дувоздаҳум 150,00 153,99
– сенздаҳум, чордаҳум 180,00 184,79
– понздаҳум 200,00 205,32
22. Барқароркунии амали патент ба намунаи саноатӣ, ки бинобар дар муҳлати муқарраршуда насупурдани пардохти ҳатмӣ барои нигоҳ доштани эътибори патент қатъ гардида буд, барои ҳар як соли насупурдани пардохт дар солҳои:    
– якум, дуюм  250,00 256,65
– сеюм, чорум 768,79 789,24
– панҷум, шашум 1297,25 1331,76
– ҳафтум, ҳаштум 1633,56 1677,01
– нӯҳум, даҳум 2402,35 2466,25
– ёздаҳум, дувоздаҳум 2402,35 2466,25
– сездаҳум, чордаҳум 3363,33 3452,80
– понздаҳум 3363,34 3452,80
23. Барқароркунии мӯҳлати муқарраршуда барои амалҳои зерин, ки онҳоро аризадиҳанда гузаронидааст (пардохт барои ҳар як моҳи гузаронидашуда ситонида мешавад):    
– пешниҳоди хуччатҳои ислоҳшуда ё намерасида аз рӯи дархост дар рафти экспертизаи расмии ариза ба ихтироъ, намунаи саноатӣ 141,78 145,55
– пешниходи ҷавоб ба дархост оид ба вайрон шудани шарти ягонагии ихтироъ 141,78 145,55
– пешниҳоди ҳуҷҷатҳои иловагӣ аз рӯи дархост дар рафти экспертизаи моҳиятии ариза ба ихтироъ, намунаи саноатй 141,78 145,55
– дархост оид ба пешниҳоди маводе, ки ба ариза ба ихтироъ, намунаи саноатй муқобил гузошта шудааст 141,78 145,55
 – пешниҳоди эътирознома ба Шӯрои шикоятӣ оид ба қарор дар бораи надодани ҳучҷати муҳофизатӣ аз рӯи натиҷаҳои экспертизаи расмии ариза ба ихтироъ, намунаи саноатӣ 1633,56 1677,01
– пешниходи эътирознома ба Шӯрои шикоятӣ оид ба қарор дар бораи надодани ҳуччати муҳофизатӣ аз рӯи натиҷаҳои экспертизаи пешакй ва экспертизаи моҳиятии ариза ба ихтироъ, намунаи саноатӣ 1633,56 1577,01
– бароқароркунии мўҳлатҳои муқарраршуда, ки онҳоро аризадеҳ  вобаста ба ариза ба номи маҳалли истеҳсоли мол ва топологияи микросхемаҳои интегралӣ гузаронидааст 1533,73 1574,53
– пешниҳоди мўҳлати шашмоҳа барои дароз кардани мўҳлатҳои гузаронидашуда эътибор доштани патент ба намунаи саноатӣ, бақайдгирии тамағаи молӣ ва шаҳодатномаи номи маҳалли истеҳсоли мол 1533,73 1574,53
24. Барқароркунии муҳлати муқарраршуда барои амалҳои зерин, ки онхоро аризадеҳ гузаронидааст (пардохт барои ҳар як моҳи гузаронидашуда ситонида мешавад):    
– пешниҳоди маводи иловагӣ аз рӯи дархост дар рафти экспертизаи расмии ариза ба тамғаи молӣ 1633,56 1677,01
– пешниходи маводи иловагӣ аз рӯи дархост дар рафти экспертизаи нишонаи арзшуда 1633,56 1677,01
– дархост дар бораи пешниходи нусхаҳои маводе, ки дар қарор аз рӯи экспертизаи нишонаи арзшуда оварда шудааст 1633,56 1677,01
– пешниҳоди дархост оид ба гузаронидани экспертизаи такрории нишонаи арзшуда 1633,56 1677,01
– пешниҳоди эътирознома ба Шӯрои шикоятй оид ба қарор дар бораи ба баррасй қабул нагардидани ариза ба тамғаи молӣ, ки дар натиҷаи экспертизаи расмӣ бароварда шудааст 1633,56 1677,01
– пешниҳоди эътирознома ба Шӯрои шикоятй оид ба қароре, ки дар натиҷаи экспертизаи нишонаи арзшуда қабул гардидааст 1633,56 1677,01
– барои бақайдгирии тамғаи молӣ дар феҳисти давлатӣ 300,00 307,98
25 Барқароркунии амали патент ба намунаи саноатӣ, ки бинобар дар мӯхлати муқарраршуда насупурдани пардохти ҳатмӣ барои нигоҳ доштани эътибори патент қатъ гардида буд, дар давраҳои минбаъда    
– панҷсолаи якум 500,00 513,30
– панҷсолаи дуюм 1000,00 1026,60
– панҷсолаи сеюм 1500,00 1539,90